POLITICI DE CONFIDENȚIALITATETermeni generali

Acest site funcționează conform tuturor prevederilor legale în vigoare ale statului român.

Toate informațiile conținute în acest site (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe, precum și orice alte date) sunt proprietatea CPL Concordia Filiala Cluj România SRL și sunt apărate de legea română și convențiile internaționale pentru protecția drepturilor de autor. Nici un material nu poate fi reprodus, parțial sau integral fără permisiunea anterioară a companiei. Toate drepturile sunt rezervate.

CPL Concordia Filiala Cluj România SRL apreciază încrederea pe care o manifestați navigând pe site-ul nostru.

CPL Concordia Filiala Cluj România SRL nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea liniei folosită de dumneavoastră pentru comunicare.

CPL Concordia Filiala Cluj România SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru nici o pagubă adusă echipamentului dumneavoastră, cauzată de vizitarea sau afișarea site-ului sau de descărcarea oricărei informații, incluzând text, imagini, sau fișiere de pe acesta.

Este necesar acordul nostru pentru a lega acest site cu alte site-uri. CPL Concordia Filiala Cluj România SRL nu-și asumă responsabilitatea pentru site-urile neagreate cu care acesta ar putea fi legat și nici pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate.

Termeni de confidențialitate

Protecția datelor personale


Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicaţiilor electronice, precum și Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, site-ul nostru are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre Dvs.

CPL Concordia Filiala Cluj România SRL pune pe primul loc siguranța. Fie că vorbim de siguranța în activitatea principală pe care o desfășurăm, și anume, ”Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte” sau de cea a datelor cu caracter personal ale clienților noștri, preocuparea noastră este să oferim protecție.

În acest sens, trebuie să știți următoarele:

I. Suntem operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 4991 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP - http://www.dataprotection.ro/)

II. Scopul colectării datelor de către CPL Concordia Filiala Cluj România SRL este în legătură cu derularea și executarea tuturor activităților pe care aceasta le întreprinde – executarea contractelor, colectare de debite, recuperări creanțe, servicii de comunicare electronică, distribuire de corespondență. Scopurile noastre sunt reale și legitime. Nu vom prelucra date cu caracter personal într-alte scopuri fără acordul dvs. sau fără un temei legal. În situația în care un vizitator care accesează site-ul nostru ne contactează prin formularul disponibil la secțiunea http://www.cplconcordia.ro/contacts/ , datele cu caracter personal furnizate vor fi folosite doar în scopul identificării corecte a solicitantului și comunicării cu acesta a tuturor informațiilor cerute.

III. Durata stocării datelor personale colectate este în concordanță cu durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale și termenele legale de arhivare.

IV. Transferul datelor este posibil a fi realizat doar către diverși împuterniciți ai CPL Concordia Filiala Cluj România SRL din UE, în special din Italia, însă cu asigurarea măsurilor de securitate corespunzătoare, fără a limita drepturile dvs. în vreun fel.

V. Drepturile dumneavoastră sunt:

Extras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date:

Dreptul de retragere a consimțământului: în situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin formularea unei cereri scrise și depunerea acesteia la sediul nostru sau prin transmiterea unui e-mail pe adresa protectiadatelor@cplconcordia.ro cu subiectul „retragere consimțământ”. Vă reamintim că furnizarea datelor dvs. reprezintă o obligație necesară pentru încheierea sau desfășurarea unui contract, prelucrarea având la bază acest temei fiind considerată legitimă. Refuzul dvs., în calitate de client, atrage după sine imposibilitatea executării obligațiilor contractuale.

Dreptul de a vă adresa justiției;

Dreptul de acces: aveți dreptul de a obține din partea companiei o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective.

Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a obține din partea companiei, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): în situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc, fără întârzieri nejustificate.

Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor sau v-ați opus prelucrării, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor sau predominanța drepturilor dvs. în raport cu cele ale societății. De asemenea, aveți acest drept atunci când prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor sau în situația în care nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care prelucrarea este efectuată prin mijloace automate și se bazează pe consimțământul Dvs.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Vă aducem la cunoștință că nu folosim datele dumneavoastră personale pentru a evalua automat aspecte ale personalității dumneavoastră sau pentru a lua decizii automate despre dumneavoastră.

Dreptul de a depune o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – atunci când considerați că drepturile Dvs. menționate mai sus au fost încălcate sau nu au fost luate suficiente măsuri pentru rezolvarea cererii dvs.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la sediul nostru din Cluj-Napoca, str. Siretului nr. 24, jud. Cluj, tel: 0264/704790 sau vă puteți adresa responsabilului nostru cu protecția datelor, printr-un e-mail la protectiadatelor@cplconcordia.ro.

Despre Cookie-uri

Un cookie este un fișier-text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când vizitați site-ul. Cookie-urile sunt larg utilizate pentru a face site-urile funcționale sau pentru ca acestea să funcționeze mai eficient, precum și pentru a furniza informații deținătorilor site-ului.

Site-ul http://www.cplconcordia.ro/ utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”) care contribuie la analizarea utilizării site-ului. În acest scop, Google Analytics utilizează „cookie-uri”, care sunt fișiere-text plasate în calculatorul dumneavoastră.

Informațiile generate de cookie-uri cu privire la modul în care este utilizat site-ul – informații standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastră IP) și informații privind comportamentul vizitatorului într-o formă anonimă – sunt transmise către Google și stocate de aceasta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Înainte de a fi transmisă către Google, adresa dvs. IP este anonimizată.

În conformitate cu certificarea sa legată de „scutul de confidențialitate” (Privacy Shield), Google declară că respectă cadrul UE-SUA privind scutul de confidențialitate. Google poate transfera informațiile colectate de Google Analytics către o terță parte atunci când legislația impune acest lucru sau atunci când respectiva terță parte prelucrează informațiile în numele Google.

În conformitate cu condițiile de utilizare ale Google Analytics, Google nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date deținute de Google.

Puteți refuza utilizarea cookie-urilor Google Analytics descărcând și instalând Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

• Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Puteți controla și/sau șterge cookie-uri după cum doriți. Puteți șterge toate cookie-urile care sunt deja pe calculatorul dumneavoastră și puteți configura majoritatea browserelor să împiedice plasarea acestora.

• Totul despre cookies

Majoritatea browserelor vă permit:

• să vedeți ce cookie-uri aveți și să le ștergeti în mod individual

• să blocați cookie-uri ale unor terțe părți

• să blocați cookie-uri ale anumitor site-uri

• să blocați setarea tuturor cookie-urilor

• să ștergeți toate cookie-urile atunci când închideți browserul

Dacă optați pentru ștergerea cookie-urilor, trebuie să aveți în vedere că eventualele preferințe se vor pierde. De asemenea, dacă blocați cookie-urile complet, numeroase site-uri (inclusiv al nostru) nu vor funcționa în mod adecvat. Din aceste motive, nu vă recomandăm să blocați complet cookie-urile atunci când utilizați site-ul http://www.cplconcordia.ro .
banner1.jpg

banner2.jpg

banner3.jpeg

Copyright © CPL Romania - cpl.cluj@cplconcordia.ro